Country music melodies from a visually impaired Bulawayo street singer makes the day for many along the streets of Bulawayo.

From the street corners of the City of Bulawayo, visually impaired Tafirenyika Dube has spent years indulging passersby with his countryside music.

For his deep and nourished voice, Dube has been dubbed Bulawayo’s Don Williams as his street performances grip the attention of onlookers.

Many who take time to listen to the visually impaired artist say he evokes sweet old memories of good old times.

“Ngimazi kusukela kudala ma ngidlula ngimuzwa mihla yonke nxa engekho kuyakhanya ukuthi kulento engekhoyo. Umusic yakhe iyangiqumbaqumba ingikhumbuza kudala uDon Williams simuzwela kuye. Lumuntu wenza umculo omnandi okwamagama. unkulunkulu ulenhloso ngaye, sengathi angaqhubekela phambili. Bekungaba kuhle if ubengaphathiswa ukuthi athuthuke (I have known him for a long time now. There is a feeling I get when I pass by and he is not home. I can liken his music to the music by Don Williams because it really excites me. God has a reason for bringing him here. I hope somebody helps him to go further with his career),” said some of Dube’s fans.

In addition to his own lyrics, Dube also performs songs produced by popular old school legends like Dolly Parton, Jimmy Reeves, Kenny Rodgers and many more.

“Mina ngiyakuthanda ukucula. nxa ngingasaculanga angizwisisi. kodwa ke ukucula yikho okungilethela imali. abantu bayathakazelela engikwekwayo sibili. ngiyanxuswa emtshadweni lasemadilini atshiyetshiyeneyo I love singing. If I don’t sing I don’t understand. Singing brings me money),” said Dube.

Dube was born in Murewa, and moved to Bulawayo in the 60s.

He started performing when he was a school boy.

The visually impaired singer fuses many talents, he plays a piano, a guitar and his unique vocal.

His potential has not gone unnoticed as other artists like Madlela Sikhobokhobo and Zinjaziyamluma have proposed to collaborate with him.