Day: September 28, 2017

Pres Mugabe vows to uproot economic saboteurs

President Robert Mugabe says he will not bow down to machinations by those bent on sabotaging the economy in a bid to make people uprise against the government. Addressing mourners during the burial of Gogo Maria Msika at the National Heroes Acre today, Cde Mugabe said he is aware of the hidden hand behind the recent price madness and panic buying, describing the culprits as ‘some of us.’ “Ndovaya vakataurwa naJesu pa last supper kuti vandinodya navo ndovachandipandukira. Vana Judas Iscariot varipo pakati pedu. Ivavo kongativadzukureika, tivanyadzise. Ivavo ndovanoda kuti kudzipurwe hurumende, kuuye vamwe. President vabve pachigaro. Ko ini...

Read More

LIVE UPDATES: Gogo Msika burial

Updates by Thembinkosi Mangena and Janet Munyaka End of live blog 12:55 – President concludes speech. 12:53 – “Ava vanoda kukanganisa nyika kuti vanhu vapandukire hurumende hakuna kwavanosvika, tinemaziso hatisati tava mapofu tinenge tichiona kuti idzi itsoro dzirikutambwa,” said Cde Mugabe. 12:52 – “Kwanhasi ndakati zete pachiri ngativei nemaziso akavhurika masikati nehusiku kuchengetedza chigaro ichocho. Toda kuti gogo vozoti kana vasangana nemurume wavo vavati nanhasi chigaro tichirinacho.” 12:49 – “ndovaya vakataurwa naJesu pa last supper kuti vandinodya navo ndovachandipandukira. Vana Judas Iscariot varipo pakati pedu. Ivavo kongativadzukureika, tivanyadzise. Ivavo ndovanoda kuti kudzipurwe hurumende, kuuye vamwe. President vabve pachigaro. Ko...

Read More